Interesują mnie produkty i usługi firmy SOR-DREW i proszę o kontakt.

Wybierz zakres który Cię inetresuje:


Szybki
kontakt

ZAKOŃCZENIE WDRAŻANIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI OPAKOWAŃ

10.12.2019


Informujemy, że uruchomiliśmy innowacyjny proces produkcji opakowań drewnianych przy zastosowaniu centra obróbczego do obróbki wielowymiarowych elementów OIKOS 6 firmy SCM Group Polska Sp. z o.o. Inwestycja została przeprowadzona jako projekt pt. :

„Wdrożenie technologii produkcji opakowań przemysłowych z wykorzystaniem maszyn ciesielskich sterowanych numerycznie”
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP i dla działania : 3.2. Innowacje w MŚP.

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji

Planowane efekty: znacząca modernizacja procesu produkcji opakowań drewnianych, zmniejszenie kosztów produkcji opakowań, skrócenie czasu realizacji produkcji opakowań co przełoży się na zwiększenie możliwości produkcyjnych i zwiększenia przychodów oraz zyskowności firmy

 • Wartość projektu: 300 277 EUR
 • Wielkość dofinansowania: 105 097 EUR

Automatyczne centrum ciesielskie CNC ROUTECH typ OIKOS 6
WDROŻENIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII PRODUKCJI

14.09.2018


Firma SOR-DREW S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP i dla działania : 3.2. Innowacje w MŚP podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pt.:

„Wdrożenie technologii produkcji opakowań przemysłowych z wykorzystaniem maszyn ciesielskich
sterowanych numerycznie”.

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji

Planowane efekty: znacząca modernizacja procesu produkcji opakowań drewnianych, zmniejszenie kosztów produkcji opakowań, skrócenie czasu realizacji produkcji opakowań co przełoży się na zwiększenie możliwości produkcyjnych i zwiększenia przychodów oraz zyskowności firmy

 • Wartość projektu: 1 906 500,00 PLN
 • Wielkość dofinansowania: 542 500,00 PLN
 • Termin realizacji projektu: 31.12.2019r.
ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ

10.02.2014


Firma SOR-DREW S.A. wprowadza na rynek wysokiej jakości wyroby metalowe. Stało się to możliwe dzięki zakupowi wielozadaniowego wieloosiowego centrum obróbczego Chiron Mill 2000 z wykorzystaniem dofinansowania, w ramach RPO WSL 2007-2013, z projektu pt.:

„Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych poprzez zakup wielozadaniowego,
wieloosiowego centrum obróbczego do obróbki metali drogą do dalszego rozwoju firmy SOR-DREW”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat tego programu znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Maszyna Chiron MILL 2000

Możliwości produkcyjne:

 • Przemysł energetyczny (części elektrowni wiatrowych, rozdzielnic wysokich i średnich napięć, itp.)
 • Przemysł hydrauliczny (kołnierze stalowe wg specyfikacji klienta, pokrywy ciśnieniowe)
 • Przemysł maszynowy (części maszyn i urządzeń, obróbka korpusów)
 • Przemysł form i matryc – (wieloosiowa obróbka detali)
 • Obróbka konstrukcji stalowych
 • Detale wg specyfikacji i dokumentacji klienta
ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ

10.02.2014


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: „Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych poprzez zakup
wielozadaniowego wieloosiowego centrum obróbczego do obróbki metali drogą do dalszego rozwoju firmy SOR-DREW”

Nazwa Beneficjenta: SOR-DREW SPÓŁKA AKCYJNA
Wartość projektu: 2 115 600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 749 920,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ

05.02.2014


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: „Zakup urządzeń do produkcji tarcicy stolarskiej
i elementów meblowych drogą do dalszego rozwoju firmy SOR-DREW”

Nazwa Beneficjenta: SOR-DREW SPÓŁKA AKCYJNA
Wartość projektu: 1 888 254,20 PLN
Wartość dofinansowania: 749 901,06 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ

30.09.2011


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: „Zakup linii tartacznej do produkcji desek i zrębków droga do dalszego
rozwoju firmy SOR-DREW”

Nazwa Beneficjenta: PPUH SOR-DREW Rajmund Sorowski
Wartość projektu: 1 922 134,40 PLN
Wartość dofinansowania: 738 131,12 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Rozwój firmy SOR-DREW poprzez zakup nowoczesnej linii technologii tartacznej do produkcji tarcicy

30 Lipca 2010Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: "Rozwój firmy SOR-DREW poprzez zakup nowoczesnej linii technologii tartacznej do produkcji tarcicy"

Nazwa Beneficjenta: PPUH SOR-DREW Rajmund Sorowski
Wartość projektu: 1 888 560 PLN
Wartość dofinansowania: 749 851,20 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
Wdrożenie nowych produktów

17 Luty 2010


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: "Wdrożenie nowych produktów w firmie SOR-DREW dzięki inwestycji w nowoczesne maszyny"
Nazwa Beneficjenta: PPUH SOR-DREW Rajmund Sorowski
Wartość projektu: 956 455,60 PLN
Wartość dofinansowania: 391 990,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [Rozumiem]