Contact

tel.: +48 32 245 88 27
tel.: +48 519 685 200
sordrew@sordrew.pl
zapytanie@sordrew.pl

Adresses

SOR-DREW S.A.

ul. Sztygarska 26
41-608 Świętochłowice

Scierie

ul. Bytomska 131
41-803 Zabrze

Succursale de Bielsko-Biała

ul. Hodowców 37
43-300 Bielsko-Biała

Données de la société

NIP: 6272736741
KRS: 0000486944
REGON: 243424424

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy 1 000 000 zł
(wpłacony w całości)

Dział opakowań
Emballages en bois, Conditionnement de produits

tel.: +48 519 685 200
biuro@woodbox.com.pl

woodbox.com.pl

Service des Matières Plastiques
thermoformage, découpage

+48 32 245 88 27
sordrew@sordrew.pl

Scierie
bois de chauffage, bois de sciage

+48 509 331 111
tartak@sordrew.pl

Travail du métal
usinage, structures soudées

+48 32 245 88 27
sordrew@sordrew.pl