Contact

tel.: +48 32 245 88 27
tel.: +48 519 685 200
sordrew@sordrew.pl
zapytanie@sordrew.pl

Addresses

SOR-DREW S.A.

ul. Sztygarska 26
41-608 Świętochłowice

Sawmill

ul. Bytomska 131
41-803 Zabrze

Bielsko-Biała Branch

ul. Hodowców 37
43-300 Bielsko-Biała

Company register data

NIP: 6272736741
KRS: 0000486944
REGON: 243424424

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy 1 000 000 zł
(wpłacony w całości)

Dział opakowań
wooden packaging, products packaging

tel.: +48 519 685 200
biuro@woodbox.com.pl

woodbox.com.pl

Plastics Department
thermoforming, die-cutting

+48 32 245 88 27
sordrew@sordrew.pl

Sawmill
firewood, sawn timber

+48 509 331 111
tartak@sordrew.pl

Metalworking
machining, welded constructions

+48 32 245 88 27
sordrew@sordrew.pl