Opakowania drewniane do międzynarodowego transportu maszyn

Transport maszyn zawsze jest skomplikowanym, wymagającym dużej precyzji procesem, a wysyłanie ładunku za granicę - obwarowane wieloma międzynarodowymi przepisami. Jakie warunki należy spełnić, by legalnie i bezpiecznie dostarczyć maszyny na miejsce?

Standard ISPM 15 - bezpieczeństwo fitosanitarne drewna

Drewno jako naturalny materiał narażone jest na ataki szkodników, co w międzynarodowym transporcie jest niebezpieczne z kilku powodów. Po pierwsze, działalność szkodników prowadzi do ubytków w strukturze drewna - w efekcie opakowania tracą szczelność, a ich zawartość nie jest w pełni bezpieczna. Po drugie zaś, maszyny przebywają niejednokrotnie wiele kilometrów, a warunki naturalne w miejscach załadunku i rozładunku mogą diametralnie się od siebie różnić. Wprowadzenie obcego, inwazyjnego gatunku na obszar docelowy może skutkować poważnymi naruszeniami ekosystemu.

Aby uniknąć powyższych zagrożeń, drewno przeznaczone do produkcji opakowań musi przejść proces sterylizacji w dostosowanej do tego celu komorze suszarniczej, w warunkach określonych w ramach standardu ISPM 15. Obróbka termiczna eliminuje ze struktury drewna zarówno same szkodniki, jak i ich larwy.

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania procesu sterylizacji jest certyfikat IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Opakowania wykonane z zabezpieczonego w ten sposób drewna oznakowane są naniesionymi na dwóch przeciwległych bokach symbolami kłosa i skrótami IPPC. Dopełnienie tego obowiązku jest koniecznym warunkiem dopuszczenia opakowań do transportu międzynarodowego.

Znaki manipulacyjne i informacyjne

Skoro o znakowaniu mowa - to jeden z najważniejszych obowiązków, jakich należy dopełnić w produkcji opakowań do transportu maszyn. Ujednolicone piktogramy stanowią bowiem uniwersalną, zrozumiałą w każdym miejscu na świecie informację na temat właściwości ładunku i warunków jego bezpiecznego transportu na każdym etapie dostawy. 

Do obowiązkowych znaków w transporcie międzynarodowym maszyn należą wspomniany wyżej znak IPPC, numer seryjny nadany przez Instytut Technologii Drewna oraz kod kraju pochodzenia ładunku (znak PL).Każde opakowanie posiada ponadto indywidualne oznakowanie, służące przekazaniu informacji o właściwościach i zasadach obchodzenia się z ładunkiem. Stosowane w tym celu znaki dzielą się na następujące grupy:

  • znaki zasadnicze - służą identyfikacji i zaadresowaniu ładunku
  • znaki informacyjne - informują o niektórych cechach opakowania, np. masie i wymiarach
  • znaki manipulacyjne - informują o warunkach obchodzenia się z opakowaniem, np. nie przechylać, odpowiednie do transportu wózkiem widłowym
  • znaki niebezpieczeństwa - informują o koniecznym zastosowaniu szczególnych środków ostrożności

Znaki muszą być wyraźne, czytelne i trwałe, wykonane techniką zapewniającą im odporność na ścieranie i wpływ czynników zewnętrznych. Najczęściej stosuje się w tym celu wypalanie, nadruk, pieczętowanie tuszem, malowanie farbą lub naklejki.

Profesjonalna obsługa międzynarodowego transportu maszyn

Aby zyskać pewność sprawnej, terminowej realizacji transportu maszyn za granicę, powierz go doświadczonemu wykonawcy. Współpracując ze specjalistami masz gwarancję przygotowania skrojonych na miarę, w 100% zgodnych z międzynarodowymi normami opakowań oraz pełnej kontroli wszystkich etapów procesu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą SOR-DREW!


Pakowanie produktów

Relokacja maszyn krok po kroku: cz.1 - przygotowanie do relokacji

Przedstawiciele branży przemysłowej, budowlanej, eventowej i wielu innych przedsiębiorców powszechnie korzystają z usługi relokacji maszyn, której przeprowadzenie wymaga jednak dużego doświadczenia oraz odpowiedniego zaplecza technicznego. W jakich sytuacjach najczęściej zleca się relokację maszyn i jak przebiega przygotowanie do jej realizacji?

Pakowanie produktów

Relokacja maszyn krok po kroku, cz.2 - demontaż, transport i montaż

Z naszego poprzedniego artykułu mogłeś dowiedzieć się, jak poprawnie przygotować się do procesu relokacji maszyn. W niniejszym wpisie przyjrzymy się bliżej kolejnym etapom procesu: demontażowi, transportowi i montażu maszyn w miejscu docelowym.

Pakowanie produktów

Bezpieczeństwo ładunku w transporcie - jak chronimy opakowania?

Niezależnie od właściwości i gabarytów ładunku oraz wybranego środka lokomocji priorytetem w transporcie towaru jest bezpieczeństwo - zarówno samego ładunku, jak i wszystkich zaangażowanych w transport osób. Aby zapewnić jego najwyższy poziom, w produkcji opakowań i podczas załadunku stosujemy szereg materiałów i akcesoriów ochronnych. W niniejszym tekście przyjrzymy się bliżej najczęściej stosowanym metodom zabezpieczeń.