Koronawirus – zasady bezpieczeństwa

W tych trudnych dla wszystkich czasach cały zarząd oraz pracownicy grupy SOR-DREW w odpowiedzialny sposób dostosowują się do sytuacji.

Wszystkie nasze odziały pracują bez zakłóceń, realizując terminowo zlecenia dla naszych kontrahentów.

Na terenie wszystkich placówek wprowadziliśmy natomiast restrykcyjne zasady, które zapewniają bezpieczeństwo naszym klientom oraz pracownikom. Pracownicy, których obecność nie jest wymagana na miejscu, pracują zdalnie zgodnie z zasadą #zostańwdomu.  Inne zasady to:

  • Na terenie zakładów SOR-DREW należy bezwzględnie zachować wszelkie ograniczenia i wytyczne wprowadzone przez urzędy centralne wymagane polskim prawem oraz zastosować się do wszelkich obostrzeń publikowanych przez właściwe ministerstwa i instytucje państwowe z zastosowaniem dla zakładów pracy
  • Zabrania się wpuszczania na teren Zakładu gości oraz kierowców firm zewnętrznych bez powiadomienia osoby będącej pracownikiem Zakładu, do której osoba z zewnątrz jest kierowana
  • Kierowcy, dostawcy, kurierzy i inne osoby zapewniające dostawy mogą opuścić kabinę pojazdu wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika Zakładu SOR-DREW. Dodatkowo wymagamy aby każda taka osoba używała bezwzględnie maseczki ochronnej na usta i nos oraz posiadała rękawiczki ochronne
  • Na wezwanie pracownika SOR-DREW, każda osoba chcąca wejść na teren firmy powinna dobrowolnie poddać się badaniu temperatury ciała, w przeciwnym razie może nie zostać wpuszczona na teren zakładu
  • Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniego kontaktu należy załatwić telefonicznie, mailowo lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych
  • Należy ograniczyć do minimum ilość wizyt gości z zewnątrz, wizyt studyjnych, poruszania się na terenie Zakładów, a wszelkie spotkania bezpośrednie w celu prezentacji oferty handlowej lub nowych produktów i usług są zakazane do odwołania
  • Należy ograniczyć czas spędzany przez gości i kierowców firm zewnętrznych na terenie zakładu oraz czas bezpośredniego kontaktu do niezbędnego minimum
  • W przypadku wątpliwości co do tego, że jakakolwiek osoba z zewnątrz może stanowić potencjalne zagrożenie, należy niezwłocznie przerwać kontakt i powiadomić bezpośredniego przełożonego
  • Należy pamiętać o zasadach higieny kaszlu, zasłaniając usta i nos zagłębieniem ręki w łokciu lub chusteczką higieniczną; oraz możliwie często myć ręce zgodnie ze wskazaniami GIS, korzystając ze środków dezynfekcyjnych, które są dostępne w sanitariatach
  • Na terenie zakładów można spożywać posiłki jedynie w miejscach do tego wyznaczonych z zachowaniem należytej higieny. Zwracamy uwagę, że wszystkie osoby dopuszczone do wjazdu na teren naszej firmy muszą posiadać i używać maseczki ochronne zasłaniające usta i nos

Szczegółowe i najbardziej aktualne wytyczne oraz informacje o środkach profilaktycznych wdrożonych w SOR-DREW S.A. są dostępne dla każdego przy bramach wjazdowych na obiekty naszej firmy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub zidentyfikowanych zagrożeń, zobowiązujemy każdego do kontaktu i przekazania skutecznie informacji kierownikom poszczególnych jednostek naszej spółki.   

Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

03.06.2024

SOR-DREW wspiera AGH Racing

23.05.2024

III Świętochłowicki Piknik Zawodowca za nami

15.04.2024

Skrzynie transportowe – sprawdź nowości w ofercie SOR-DREW