Relokacja maszyn krok po kroku, cz.2 - demontaż, transport i montaż

Z naszego poprzedniego artykułu mogłeś dowiedzieć się, jak poprawnie przygotować się do procesu relokacji maszyn. W niniejszym wpisie przyjrzymy się bliżej kolejnym etapom procesu: demontażowi, transportowi i montażu maszyn w miejscu docelowym.

Sprawdź: Relokacja maszyn krok po kroku - przygotowanie do relokacji

Demontaż relokowanej maszyny

Przed przystąpieniem do demontażu danej maszyny należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi odnośnie procesu, zawartymi w dokumentacji technicznej, a podczas samych prac bezwzględnie ich przestrzegać. W przypadku największych maszyn o złożonej, wieloelementowej konstrukcji dobrą praktyką jest kontakt z zespołem serwisowym producenta danego sprzętu, który udzieli wsparcia technicznego ekipie obsługującej relokację.

Dokładna procedura demontażu każdej maszyny ustalona jest indywidualnie. Wśród standardowo wykonywanych w tym celu czynności znajdują się m.in.:

  • wyznaczenie i zabezpieczenie przestrzeni roboczej wokół demontowanej maszyny, a w razie potrzeby - wyłączenie z użytku sąsiadujących z nią maszyn, opróżnienie pomieszczenia itd.
  • pomiar dokładności geometrycznej przed i po relokacji
  • pomiar odległości akcesoriów niezbędnych do poprawnego działania maszyny (stół paletowy, narzędziownik, dmuchawy itd.)
  • usunięcie zawartości zbiorników i czyszczenie maszyny
  • demontaż i ewidencja elementów rozłącznych (przewody, osłony itd.)
  • demontaż części składowych maszyny i pakowanie ich do odpowiednio przygotowanych opakowań
  • spis wszystkich elementów maszyny podlegających relokacji
  • załadunek i zabezpieczenie relokowanego sprzętu (stabilizacja wewnątrz kabiny transportowej, rozmieszczenie czujników ostrzegawczych itd.)Transport maszyny do punktu docelowego

Ładunek wyrusza w drogę, której trasa powinna przebiegać zgodnie z danymi zawartymi w przygotowanym wcześniej schemacie transportu. Priorytetem na tym etapie jest bezpieczeństwo: niezależnie od wybranego środka transportu należy dochować wszelkich starań, aby ładunek dotarł na miejsce w nienaruszonym stanie.

Montaż maszyny w miejscu relokacji

Przed przystąpieniem do montażu każdy element po wyjęciu z opakowania należy ponownie skontrolować, by wychwycić ewentualne usterki czy rozregulowania powstałe podczas transportu. 

Po pomyślnej weryfikacji stanu dostarczonego ładunku oraz przestrzeni, w jakiej ma stanąć maszyna (stan podłoża pod maszynę, odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza, działanie niezbędnych do jej uruchomienia instalacji i mediów itd.) można przystąpić do montażu sprzętu na nowym stanowisku pracy. Podobnie jak przy demontażu należy wówczas bezwzględnie kierować się wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej danego modelu. 

Testy i uruchomienie maszyny

Zakończenie montażu maszyny nie jest ostatnią czynnością wykonywaną w ramach relokacji. Przed oddaniem sprzętu do użytku standardowo przeprowadza się testy wyważenia i zasilania: ich pozytywny wynik oznacza, że proces montażu został przeprowadzony prawidłowo. Teraz wystarczy uporządkować przestrzeń roboczą - i można uruchamiać maszynę, zaś samą usługę relokacji uznać za wykonaną w 100%.

Usługa relokacji maszyn w SOR-DREW

Nie ulega wątpliwości, że relokacja maszyn jest niezwykle skomplikowanym procesem logistycznym. Współpraca z doświadczonym wykonawcą daje Ci jednak pełną gwarancję jego sprawnej, bezpiecznej obsługi. Jeśli chcesz powierzyć nam relokację maszyn w swojej firmie, serdecznie zapraszamy do kontaktu!  

Opakowania drewniane

Opakowania drewniane do międzynarodowego transportu maszyn

Transport maszyn zawsze jest skomplikowanym, wymagającym dużej precyzji procesem, a wysyłanie ładunku za granicę - obwarowane wieloma międzynarodowymi przepisami. Jakie warunki należy spełnić, by legalnie i bezpiecznie dostarczyć maszyny na miejsce?

Pakowanie produktów

Relokacja maszyn krok po kroku: cz.1 - przygotowanie do relokacji

Przedstawiciele branży przemysłowej, budowlanej, eventowej i wielu innych przedsiębiorców powszechnie korzystają z usługi relokacji maszyn, której przeprowadzenie wymaga jednak dużego doświadczenia oraz odpowiedniego zaplecza technicznego. W jakich sytuacjach najczęściej zleca się relokację maszyn i jak przebiega przygotowanie do jej realizacji?

Pakowanie produktów

Bezpieczeństwo ładunku w transporcie - jak chronimy opakowania?

Niezależnie od właściwości i gabarytów ładunku oraz wybranego środka lokomocji priorytetem w transporcie towaru jest bezpieczeństwo - zarówno samego ładunku, jak i wszystkich zaangażowanych w transport osób. Aby zapewnić jego najwyższy poziom, w produkcji opakowań i podczas załadunku stosujemy szereg materiałów i akcesoriów ochronnych. W niniejszym tekście przyjrzymy się bliżej najczęściej stosowanym metodom zabezpieczeń.